Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:19)
Längd: 3 minuter 19 sekunder
Avtalsfrihet (03:19 – 05:27)
Längd: 2 minuter 8 sekunder
Förfogande över den samägda egendomen (05:27 – 13:22)
Längd: 7 minuter 55 sekunder
Förvaltning av god man (13:22 – 17:59)
Längd: 4 minuter 37 sekunder
Försäljning av samägd egendom (17:59 – 26:06)
Längd: 8 minuter 7 sekunder
Makars och sambors skydd avseende bostad och bohag (26:06 – 28:40)
Längd: 2 minuter 34 sekunder
Försäljningsförfarande (28:40 – 31:00)
Längd: 2 minuter 20 sekunder
Alternativa möjligheter (31:00 – 33:58)
Längd: 2 minuter 58 sekunder
Slutsatser och checklista för samäganderättsavtal (33:58 – 38:09)
Längd: 4 minuter 11 sekunder

2018:8 Samäganderättslagens varande eller icke varande


Marie Wessel går igenom de problem som lätt kan uppstå vid samägande av lös och fast egendom. Samägande av lös och fast egendom leder ofta till problem gällande andelar, förvaltning och vid upplösning av samägandet. Marie Wessel delar med sig av en checklista och praktiska tips vad du bör tänka på vid upprättande av ett samäganderättsavtal.

Medverkande
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor