Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00:00 – 00:03:19)
Längd: 3 minuter 19 sekunder
Avtalsfrihet (00:03:19 – 00:05:27)
Längd: 2 minuter 8 sekunder
Förfogande över den samägda egendomen (00:05:27 – 00:13:22)
Längd: 7 minuter 55 sekunder
Förvaltning av god man (00:13:22 – 00:17:59)
Längd: 4 minuter 37 sekunder
Förvaltning av god man (00:17:59 – 00:26:06)
Längd: 8 minuter 7 sekunder
Makars och sambors skydd avseende bostad och bohag (00:26:06 – 00:28:40)
Längd: 2 minuter 34 sekunder
Försäljningsförfarande (00:28:40 – 00:31:00)
Längd: 2 minuter 20 sekunder
Alternativa möjligheter (00:31:00 – 00:33:58)
Längd: 2 minuter 58 sekunder
Slutsatser och checklista för samäganderättsavtal (00:33:58 – 00:38:09)
Längd: 4 minuter 11 sekunder
Inledning del 2. (00:38:24 – 00:41:17)
Längd: 2 minuter 53 sekunder
IP rättens tre processrättsliga frågeställningar (00:41:17 – 00:52:30)
Längd: 11 minuter 13 sekunder
Tillämplig lag (00:52:30 – 01:15:36)
Längd: 23 minuter 6 sekunder
Slutord (01:15:36 – 01:19:27)
Längd: 3 minuter 51 sekunder

2018:8 och 9. 8. Samäganderättslagens varande eller icke varande. 9. Internationell privaträtt


I del 1 går Marie Wessel igenom de problem som lätt kan uppstå vid samägande av lös och fast egendom. Samägande av lös och fast egendom leder ofta till problem gällande andelar, förvaltning och vid upplösning av samägandet. Marie Wessel delar med sig av en checklista och praktiska tips vad du bör tänka på vid upprättande av ett samäganderättsavtal.

Del 2: Internationell privaträtt är ett växande och spännande område.Vi flyttar allt oftare över nationsgränser. Renström går igenom det grundläggande regelverket. Han reflekterar också över det faktum att vi fortfarande inte har en kompletterande lagstiftning till förordningarna makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden (EU2016/1103 och EU 2016/1104), vilka träder i kraft 29 januari 2019.

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor