Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00:00 – 00:00:52)
Längd: 52 sekunder
Bevisningens plats i processen (00:00:52 – 00:06:17)
Längd: 5 minuter 25 sekunder
Hur bygga bevisning? (00:06:17 – 00:13:06)
Längd: 6 minuter 49 sekunder
Vad som inte behöver eller inte får bevisas (00:13:06 – 00:16:10)
Längd: 3 minuter 4 sekunder
Avvisning av bevisning (00:16:10 – 00:37:27)
Längd: 21 minuter 17 sekunder
Sammanfattning (00:37:27 – 00:38:50)
Längd: 1 minuter 23 sekunder
Inledning del 2. (00:39:06 – 00:40:40)
Längd: 1 minuter 34 sekunder
Allmänt om beviskrav (00:40:40 – 00:41:54)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
NJA 2017 s. 261 "Beräkning av förlust för en rörelsedrivande lokalhyresgäst som sagts upp utan befogad anledning" (00:41:54 – 00:54:21)
Längd: 12 minuter 27 sekunder
NJA 2017 s. 362 "Återkallelse av testamente" (00:54:21 – 01:02:49)
Längd: 8 minuter 28 sekunder
NJA 2017 s. 642. "Bevislättnad vid påstått försäkringsfall" (01:02:49 – 01:10:23)
Längd: 7 minuter 34 sekunder
Slutord (01:10:23 – 01:11:08)
Längd: 45 sekunder

2018:8 och 9. 8. Bevisning och avvisning av bevisning 9. Hur högt är beviskravet?


I del 1 av det här avsnittet av processrätt går Bengt Bolin igenom hur man på ett smart sätt kan avvisa bevisning. Pedagogiskt tar han upp fyra rättsfall och redogör för hur man bör gå tillväga. Bolin börjar med att tala om bevisningens plats i processen och går igenom rättsfakta, bevisfakta och hjälpfakta. Därefter tar han upp hur man bygger bevisningen och vad som inte behöver eller inte får bevisas, för att avsluta med avvisning av bevisning.

Del 2 tar upp tre relativt nya fall om beviskrav från HD. De tre fallen har det gemensamt att det inte var någon större tvekan om vilken part som bar bevisbördan. Så frågan till HD var framför allt: Hur högt är beviskravet? I det ena fallet valde HD ett relativt högt beviskrav. I de två andra fallen ett lågt beviskrav. Det första fallet handlar också om bevisvärdering. Det ger bra vägledning till hur den, som ska bevisa värdet av en rörelse, kan göra för att uppfylla beviskravet.

Medverkande

Senaste videor