Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:33)
Längd: 33 sekunder
Allmänt om aktieägartillskott och dess huvudregel (00:33 – 02:33)
Längd: 2 minuter 0 sekunder
Genomgång av rättsfallet Svea hovrätt den 17 maj 2018 T 6638-17 (02:33 – 14:10)
Längd: 11 minuter 37 sekunder
Hur bör ett aktieägartillskott förberedas (14:10 – 25:07)
Längd: 10 minuter 57 sekunder
Hur skall aktieägartillskott redovisas (25:07 – 26:05)
Längd: 58 sekunder
Inledning del 2. (26:31 – 27:39)
Längd: 1 minuter 8 sekunder
Fallet (27:39 – 29:09)
Längd: 1 minuter 30 sekunder
Allmänt om advokatansvaret (29:09 – 40:22)
Längd: 11 minuter 13 sekunder
Det aktuella fallet (igen) (40:22 – 44:10)
Längd: 3 minuter 48 sekunder
Vägledningen av prejudikatet (44:10 – 49:46)
Längd: 5 minuter 36 sekunder

2018:8 och 6. 8. Kan aktieägartillskott vara en värdeöverföring? 6. Talanglösa advokaters ansvar.


I del ett går Erik Nerep igenom aktieägartillskott i ljuset av ett färskt rättsfall från Svea hovrätt. Prövningen gällde om ett aktieägartillskott kan vara en värdeöverföring. Nerep går även igenom den obligationsrättsliga delen av aktieägartillskottet. Vad behöver man tänka på vid avtals ingående för att vara säker på att rätt person får vinstmedel i framtiden? Del 2. Frågan om konsultansvar har fått förnyad aktualitet på grund av en färsk dom från HD om advokaters skadeståndsansvar. Ramberg ställer frågan hur dålig får en advokat vara med anledning av HD:s "överraskande" vägledning. Ett mycket intressant avsnitt för alla processande advokater.

Medverkande
Professor i civilrätt
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor