Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:33)
Längd: 33 sekunder
Allmänt om aktieägartillskott och dess huvudregel (00:33 – 02:33)
Längd: 2 minuter 0 sekunder
Genomgång av rättsfallet Svea hovrätt den 17 maj 2018 T 6638-17 (02:33 – 14:10)
Längd: 11 minuter 37 sekunder
Hur bör ett aktieägartillskott förberedas (14:10 – 25:07)
Längd: 10 minuter 57 sekunder
Hur skall aktieägartillskott redovisas (25:07 – 26:05)
Längd: 58 sekunder

2018:8 Kan aktieägartillskott vara en värdeöverföring?


Erik Nerep går igenom aktieägartillskott i ljuset av ett färskt rättsfall från Svea hovrätt. Prövningen gällde om ett aktieägartillskott kan vara en värdeöverföring. Nerep går även igenom den obligationsrättsliga delen av aktieägartillskottet. Vad behöver man tänka på vid avtals ingående för att vara säker på att rätt person får vinstmedel i framtiden?

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor