Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:46)
Längd: 46 sekunder
Arbetsrätten i valrörelsen (00:46 – 10:35)
Längd: 9 minuter 49 sekunder
Nytt prisbasbelopp (10:35 – 12:35)
Längd: 2 minuter 0 sekunder
Förslag om modernisering av skiljemannalagen (12:35 – 17:42)
Längd: 5 minuter 7 sekunder
Utredning om tillsyn och sanktioner i diskrimineringslagen (17:42 – 25:15)
Längd: 7 minuter 33 sekunder
EU:s agenda inom den sociala dimensionen (25:15 – 30:18)
Längd: 5 minuter 3 sekunder
Uppsägning av sjuk arbetstagare och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (30:18 – 42:05)
Längd: 11 minuter 47 sekunder
Saklig grund för uppsägning av sjuk arbetstagare (42:05 – 43:21)
Längd: 1 minuter 16 sekunder
Motiverad särbehandling på grund av religion (43:21 – 51:26)
Längd: 8 minuter 5 sekunder

2018:8 Arbetsrätten i valrörelsen samt lagnyheter och domar från AD.


I det här avsnittet går Iseskog igenom intressanta arbetsrättsliga förslag från valrörelsen som kan komma att få betydelse i framtiden. Vidare får vi ett nytt prisbasbelopp. På gång är också ett lagförslag om modernisering av skiljemannalagen, utredning om tillsyn och sanktioner i diskrimineringslagen samt EU:s sociala dimension för kommande verksamhetsår. Från AD kom en intressant dom som behandlar uppsägning av sjuk arbetstagare och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Avslutningsvis en dom från EU-domstolen om motiverad särbehandling på grund av religion.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor