Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:04)
Längd: 3 minuter 4 sekunder
Fastighetsköparens undersökningsplikt vid förvärv av näringsverksamhet – vad säger miljöbalken (03:04 – 06:49)
Längd: 3 minuter 45 sekunder
MÖD 2016:22 (06:49 – 16:00)
Längd: 9 minuter 11 sekunder
MÖD 2018:3 (16:00 – 26:04)
Längd: 10 minuter 4 sekunder
Inledande analys av utgången i de båda målen (26:04 – 30:18)
Längd: 4 minuter 14 sekunder
Tankeexpriment – en jordabalksbedömning av målen (30:18 – 45:39)
Längd: 15 minuter 21 sekunder

2018:7 Undersökningsplikten enligt miljöbalken i samband med förvärv av fastighet – andrahandsansvaret


Det får anses vara en allmänt accepterad uppfattning att den som förvärvar en fastighet med insikt om att det på fastigheten har bedrivits miljöfarlig verksamhet får anses ha en skyldighet att undersöka, om det på fastigheten finns miljöfarliga ämnen. Hur långt sträcker sig undersökningsskyldigheten enligt miljöbalken; går den längre än jordabalkens regler? Det är den allmänna uppfattningen, men det finns nog anledning att numera rucka på den uppfattningen. Hur är det med den ovetande förvärvaren? Köparen har en undersökningsplikt enligt 10 kap. första stycket miljöbalken, och det är den undersökningsplikten som Rubenson berör i detta avsnitt.

Medverkande
Tidigare chef för rättsenheten på miljödepartementet

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor