Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 11:36)
Längd: 11 minuter 36 sekunder
Vad är strategisk processföring? (11:36 – 13:39)
Längd: 2 minuter 3 sekunder
Historik (13:39 – 17:23)
Längd: 3 minuter 44 sekunder
Civilprocessens funktioner (17:23 – 20:22)
Längd: 2 minuter 59 sekunder
Domstolarnas samhällsroll (20:22 – 23:39)
Längd: 3 minuter 17 sekunder
Behovet av mobiliserande strukturer (23:39 – 27:16)
Längd: 3 minuter 37 sekunder
När kan strategisk processföring användas? (27:16 – 31:36)
Längd: 4 minuter 20 sekunder
Aktivism (31:36 – 35:58)
Längd: 4 minuter 22 sekunder
För- och nackdelar (35:58 – 38:38)
Längd: 2 minuter 40 sekunder
Centrum för rättvisa (38:38 – 39:53)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
Sammanfattning (39:53 – 42:47)
Längd: 2 minuter 54 sekunder

2018:7 Strategisk processföring


De svenska domstolarna har fått en tydligare roll och kanske mer makt än tidigare. Rättsutveckling och rättsbildning sker i större utsträckning genom prejudikat. Detta har skapat förutsättningar för en ny typ av process. Rättsprocessen används för att nå ett övergripande mål t. ex att stärka individens fri och rättigheter. Fredrik Bergman går i detta avsnitt igenom denna nya process kallad strategisk processföring och hur den kan användas i praktiken.

Medverkande
Verksamhetschef

Senaste videor