Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:07)
Längd: 1 minuter 7 sekunder
Myndighetskrav (01:07 – 02:42)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
Myndighetskravsklausulens lydelse och tillämpning (02:42 – 11:25)
Längd: 8 minuter 43 sekunder
Myndighetskravsklausulen och hyreslagens regler om uthyrning i befintligt skick (11:25 – 22:49)
Längd: 11 minuter 24 sekunder
Myndighetsklausen strider inte mot hyreslagens tvingande regler (22:49 – 29:01)
Längd: 6 minuter 12 sekunder

2018:7 Myndighetskrav i hyresförhållanden


I det här avsnittet tar Rune Thomsson upp när myndigheter ställer krav på användningen av en lokal och den reglering av ansvaret som ofta finns i lokalhyresavtal. Thomsson tar också upp vad som gäller med samordningen mellan PBL och hyreslagen när det gäller användningsförbud. Avslutningsvis kommenteras en skrivning som finns i Fastighetsägarnas standardkontrakt för lokal. Skrivningen avser vad som gäller när ett nytt hyresavtal ersätter ett tidigare.

Medverkande
Konsult Landahl Advokatbyrå, tidigare chefsjurist hos Fastighetsägarna Sverige

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor