Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:38)
Längd: 38 sekunder
Nya regler om personalliggare (00:38 – 01:54)
Längd: 1 minuter 16 sekunder
Ny entreprenörsansvarslag (01:54 – 08:27)
Längd: 6 minuter 33 sekunder
Förslag om nya regler för LAS-åldern (08:27 – 14:13)
Längd: 5 minuter 46 sekunder
Nytt EU-direktiv om utstationering (14:13 – 20:41)
Längd: 6 minuter 28 sekunder
Begreppet tillräckliga kvalifikationer (20:41 – 27:39)
Längd: 6 minuter 58 sekunder
Indirekt diskriminering (27:39 – 36:46)
Längd: 9 minuter 7 sekunder
Avskedande (36:46 – 43:11)
Längd: 6 minuter 25 sekunder
Förtroendeskadlig bisyssla (43:11 – 46:36)
Längd: 3 minuter 25 sekunder
Avtal om anställningens upphörande (46:36 – 49:31)
Längd: 2 minuter 55 sekunder

2018:7 Lagnyheter och nya domar från arbetsdomstolen


I det här avsnittet går Tommy Iseskog igenom två nya lagar; nya regler för personalliggare och en ny entreprenörsansvarslag.
Personalliggare har nu utökats till fler verksamheter och gäller nu även fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossister och kropps- och skönhetsvård. Den nya entreprenörsansvarslagen innebär bl a att huvudentreprenören är ansvarig för samtliga underentreprenörer vad beträffar obetalda löner i den kontrakterade entreprenaden. Därefter tar Iseskog upp ett förslag gällande nya regler för LAS-åldern, för att avsluta med fem nya AD domar om bl a indirekt diskriminering, avskedande, förtroendeskadlig bisyssla m fl.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor