Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00:00 – 00:01:34)
Längd: 1 minuter 34 sekunder
HD:s beslut den 27 mars 2018 i mål Ö 5657-17 "Den avbrutna entreprenaden" (00:01:34 – 00:15:39)
Längd: 14 minuter 5 sekunder
Göta hovrätts beslut den 27 april 2018 i mål Ö 427-18 (00:15:39 – 00:27:31)
Längd: 11 minuter 52 sekunder
Inledning del 2. (00:27:54 – 00:39:20)
Längd: 11 minuter 26 sekunder
Vad är strategisk processföring? (00:39:20 – 00:41:24)
Längd: 2 minuter 4 sekunder
Historik (00:41:24 – 00:45:10)
Längd: 3 minuter 46 sekunder
Civilprocessens funktioner (00:45:10 – 00:48:09)
Längd: 2 minuter 59 sekunder
Domstolarnas samhällsroll (00:48:09 – 00:51:25)
Längd: 3 minuter 16 sekunder
Behovet av mobiliserande strukturer (00:51:25 – 00:54:59)
Längd: 3 minuter 34 sekunder
När kan strategisk processföring användas? (00:54:59 – 00:59:21)
Längd: 4 minuter 22 sekunder
Aktivism (00:59:21 – 01:03:42)
Längd: 4 minuter 21 sekunder
För- och nackdelar (01:03:42 – 01:06:23)
Längd: 2 minuter 41 sekunder
Centrum för rättvisa (01:06:23 – 01:07:38)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
Sammanfattning (01:07:38 – 01:10:32)
Längd: 2 minuter 54 sekunder

2018:6 och 7. 6. Interimistiska åtgärder enligt 15:3 RB. 7. Strategisk processföring


I del 1 tar Magnus Widebeck upp två nya rättsfall varav det ena fallet torde vara "mumma" för landets hyresvärdar, vräkning av lokalhyresgäst före dom. Göta hovrätts fall, där HD inte gav PT, visar på möjligheter för hyresvärdarna att agera mot synnerligen försumliga lokalhyresgäster. Dagens ämne är alltså interimistiska åtgärder enligt 15:3 RB. Särskilt handlar det om åtgärder som, utan att dom avvaktas, omedelbart ger sökanden den rättsföljd som sökanden har stämt på eller strax skall stämma på.
Del 2 handlar om att de svenska domstolarna har fått en tydligare roll och kanske mer makt än tidigare. Rättsutveckling och rättsbildning sker i större utsträckning genom prejudikat. Detta har skapat förutsättningar för en ny typ av process. Rättsprocessen används för att nå ett övergripande mål t. ex att stärka individens fri och rättigheter. Fredrik Bergman går i detta avsnitt igenom denna nya process kallad strategisk processföring och hur den kan användas i praktiken.

Medverkande
Verksamhetschef

Senaste videor