Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00:00 – 00:00:59)
Längd: 59 sekunder
Delägarna (00:00:59 – 00:04:21)
Längd: 3 minuter 22 sekunder
Testamentsexekutor (00:04:21 – 00:06:34)
Längd: 2 minuter 13 sekunder
Boutredningsman (00:06:34 – 00:24:30)
Längd: 17 minuter 56 sekunder
Praktiska tips (00:24:30 – 00:38:51)
Längd: 14 minuter 21 sekunder
Inledning del 2. (00:39:11 – 00:43:15)
Längd: 4 minuter 4 sekunder
Samboavtal (00:43:15 – 00:58:02)
Längd: 14 minuter 47 sekunder
Äktenskapsförord (00:58:02 – 01:07:57)
Längd: 9 minuter 55 sekunder
När familjerätt och affärsjuridik möts (01:07:57 – 01:11:26)
Längd: 3 minuter 29 sekunder
Pensionsavsättningar (01:11:26 – 01:13:22)
Längd: 1 minuter 56 sekunder
Internationella frågeställningar (01:13:22 – 01:16:18)
Längd: 2 minuter 56 sekunder
Gemensam rådgivning (01:16:18 – 01:21:02)
Längd: 4 minuter 44 sekunder

2018:6 och 7. 6. Förvaltning av dödsbon. 7. Rådgivarrollen


I del 1 går Marie Wessel igenom regelverket runt dödsboförvaltning. Wessel tar även upp praktiska frågeställningar som kan uppstå. Vi får ta del av tankar och tips i det praktiska handhavandet av dödsbon. I del två tar vi upp rollen som rådgivare och om det lämpliga i att ge gemensam rådgivning. Fredric Renström talar om olika frågeställningar som rör samboavtal och äktenskapsförord. Renström är av uppfattningen att det är mycket svårt och förklarar varför.

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor