Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:31)
Längd: 3 minuter 31 sekunder
Hur långtgående är den sökandes plikt för kostnader som har samband med förrättningen? (03:31 – 14:24)
Längd: 10 minuter 53 sekunder
Kan särskild handräckning användas när sökandens rättighet är juridiskt svag? (14:24 – 32:24)
Längd: 18 minuter 0 sekunder
Kan servitutsbefogenheter ensidigt inskränkas utan fastighetsreglering? (32:24 – 48:08)
Längd: 15 minuter 44 sekunder

2018:6 Markrättigheter och handräckning


I det här avsnittet tar Ulf Jensen upp markrättigheter och handräckning med anledning av tre färska prejudikat på området. Det första handlar om hur långtgående är den sökandes plikt för kostnader som har samband med förrättningen? Det andra rättsfallet tar upp frågan om särskild handräckning kan användas när sökandens rättighet är juridiskt svag?
I det tredje rättsfallet är Ulf Jensen kritisk till HD:s beslut. Rättsfallet tar upp frågan kan servitutsbefogenheter ensidigt inskränkas utan fastighetsreglering?

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor