Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:38)
Längd: 38 sekunder
Ny företagshemlighetslag (00:38 – 09:22)
Längd: 8 minuter 44 sekunder
Karensavdrag istället för karensdag (09:22 – 12:52)
Längd: 3 minuter 30 sekunder
Säsongsanställning (12:52 – 15:16)
Längd: 2 minuter 24 sekunder
Förslag till nya regler i föräldraförsäkringen och föräldraledighetslagen (15:16 – 19:11)
Längd: 3 minuter 55 sekunder
Förslag om strejkrätten (19:11 – 27:59)
Längd: 8 minuter 48 sekunder
Valutspel om allmän visstidsanställning (27:59 – 31:46)
Längd: 3 minuter 47 sekunder
Brott mot lojalitetsåtagandet i anställningsavtalet (31:46 – 35:08)
Längd: 3 minuter 22 sekunder
Olovlig stridsåtgärd (35:08 – 36:30)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
Förbud mot disciplinpåföljd (62 § medbestämmandelagen) (36:30 – 41:15)
Längd: 4 minuter 45 sekunder
Anställningsvillkor vid verksamhetsövergång (41:15 – 48:08)
Längd: 6 minuter 53 sekunder

2018:6 Lagnyheter och nya domar från AD


I det här avsnittet tar Tommy Iseskog upp följande:

Lagnyheter

• Ny företagshemlighetslag
• Säsongsanställning
• Karensavdrag istället för karensdag

Förslag från regeringen

• Förslag till nya regler i föräldraförsäkringen och föräldraledighetslagen
• Förslag om strejkrätten
• Valutspel om allmän visstidsanställning

Från Arbetsdomstolen

• Brott mot lojalitetsåtagandet i anställningsavtalet
• Olovlig stridsåtgärd
• Förbud mot disciplinpåföljd (62 § medbestämmandelagen)
• Anställningsvillkor vid verksamhetsövergång

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor