Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:34)
Längd: 1 minuter 34 sekunder
HD:s beslut den 27 mars 2018 i mål Ö 5657-17 "Den avbrutna entreprenaden" (01:34 – 15:39)
Längd: 14 minuter 5 sekunder
Göta hovrätts beslut den 27 april 2018 i mål Ö 427-18 (15:39 – 27:31)
Längd: 11 minuter 52 sekunder

2018:6 Interimistiska åtgärder enligt 15:3 RB


I det här avsnittet tar Magnus Widebeck upp två nya rättsfall varav det ena fallet torde vara "mumma" för landets hyresvärdar, vräkning av lokalhyresgäst före dom. Göta hovrätts fall, där HD inte gav PT, visar på möjligheter för hyresvärdarna att agera mot synnerligen försumliga lokalhyresgäster. Dagens ämne är alltså interimistiska åtgärder enligt 15:3 RB. Särskilt handlar det om åtgärder som, utan att dom avvaktas, omedelbart ger sökanden den rättsföljd som sökanden har stämt på eller strax skall stämma på.

Medverkande

Senaste videor