Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:36)
Längd: 1 minuter 36 sekunder
Bakgrund till tvisten (01:36 – 04:00)
Längd: 2 minuter 24 sekunder
Regelverken (04:00 – 15:37)
Längd: 11 minuter 37 sekunder
Högsta domstolens avgörande (15:37 – 21:10)
Längd: 5 minuter 33 sekunder
Analys (21:10 – 30:47)
Längd: 9 minuter 37 sekunder
Sammanfattning (30:47 – 33:05)
Längd: 2 minuter 18 sekunder

2018:6 HD:s beslut om produktansvarslagens tillämplighet på dricksvatten


I det här avsnittet i miljörätt går Joel Mårtensson och Daniel Kolm igenom ett beslut från HD. Frågan gällde om dricksvatten skulle anses vara en produkt i produktansvarslagen mening, vilket HD kom fram till att det är. Det innebär att leverantörer av dricksvatten – oftast kommunala bolag eller förvaltningar – nu har fått ett rent strikt ansvar för sin ”produkt”. HD:s beslut är intressant inte bara på grund av effekterna det kan få, utan också på grund av att HD:s domskäl är relativt kortfattade och att HD inte går särskilt djupt in på de många intressanta frågor som fanns i målet. Dessutom grundar HD sitt beslut på en rättsregel som går stick i stäv med etablerad praxis från EU-domstolen, vilket innebär att HD:s slutsats mycket väl kan visa sig vara felaktig och ett brott mot EU-rätten.

Medverkande
Partner, Mannheimer Swartling
Biträdande jurist

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor