Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 04:10)
Längd: 4 minuter 10 sekunder
Bakgrund (04:10 – 09:07)
Längd: 4 minuter 57 sekunder
Regeln i 29 kap. 3 § 1 st 3 p. BrB (09:07 – 12:12)
Längd: 3 minuter 5 sekunder
Regeln i 29 kap. 7 § BrB (12:12 – 21:09)
Längd: 8 minuter 57 sekunder
Regeln i 30 kap. 5 § BrB (21:09 – 24:58)
Längd: 3 minuter 49 sekunder
Straffmätningsvärdet (24:58 – 28:05)
Längd: 3 minuter 7 sekunder
De särskilda ungdomspåföljderna (28:05 – 30:38)
Längd: 2 minuter 33 sekunder
Ungdomsvård (30:38 – 33:08)
Längd: 2 minuter 30 sekunder
Ungdomstjänst (33:08 – 35:29)
Längd: 2 minuter 21 sekunder
Kombinationen ungdomsvård och ungdomstjänst (35:29 – 36:52)
Längd: 1 minuter 23 sekunder
Framtiden för ungdomsreduktionen (36:52 – 38:38)
Längd: 1 minuter 46 sekunder

2018:6 Beaktande av den tilltalades låga ålder


Det här avsnittet handlar om hur det vid påföljdsbestämningen ska beaktas att den tilltalade var ung, dvs. ännu inte hade fyllt 21 år när brottet begicks. Martin Borgeke går igenom hur ungdomsreduktionen fungerar vid påföljdsbestämningen. Han tar även upp de särskilda ungdomspåföljderna och nämner även något om den utveckling som möjligen är på gång i framtiden.

Medverkande
Fd justitieråd

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor