Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 05:11)
Längd: 5 minuter 11 sekunder
Interimistisk skiljedomare (05:11 – 11:34)
Längd: 6 minuter 23 sekunder
Förenklade skiljeförfaranden (11:34 – 18:39)
Längd: 7 minuter 5 sekunder
Lagrådsremissen – En modernisering av Lagen om skiljeförfarande (18:39 – 28:51)
Längd: 10 minuter 12 sekunder

2018:5 Skiljemannarätt


Det här avsnittet med Emilia Lundberg handlar om skiljemannarätt. Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut lanserade nya regler 1 januari 2017 och nu har reglerna varit i kraft i lite drygt ett år. Lundberg ska i ljuset av de nya reglerna, berätta om två former av skiljeförfarande som SCC erbjuder; nämligen interimistisk skiljedomare och förenklat skiljeförfarande. Lundberg har valt ut just dessa två eftersom de är populära och ligger rätt i tiden – ja, är moderna helt enkelt. Något annat som är modernt är en alldeles färsk lagrådsremiss på skiljemannarättens område som Lundberg också tar upp.

Medverkande

Senaste videor