Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:54)
Längd: 3 minuter 54 sekunder
Grundläggande förutsättningar för skattetillägg (03:54 – 09:25)
Längd: 5 minuter 31 sekunder
Bevisregler och beviskrav vid skattetillägg (09:25 – 23:17)
Längd: 13 minuter 52 sekunder
Förhållandet mellan skattetillägg och skattebrott (23:17 – 32:12)
Längd: 8 minuter 55 sekunder
Rättelse på eget initiativ (32:12 – 38:16)
Längd: 6 minuter 4 sekunder
Befrielse från särskilda avgifter (38:16 – 40:03)
Längd: 1 minuter 47 sekunder
Reflektion kring skönsbeskattning (40:03 – 41:39)
Längd: 1 minuter 36 sekunder

2018:5 Skattetillägg


Skattetillägg är en sanktion som myndigheter kan tillgripa t ex när en oriktig uppgift lämnats vid inkomstdeklaration. Skattetilläget är en omdiskuterad fråga och det har hänt mycket i lagstiftning och rättstillämpning under senare år. Är reglerna för stränga? Leidhammar reder ut begreppen kring frågan om skattetillägg.

Medverkande
Advokat och adj. professor

Blendow Lexnova Expertnyheter - Skatterätt

Senaste videor