Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:38)
Längd: 1 minuter 38 sekunder
Vad är en reklamation? (01:38 – 05:50)
Längd: 4 minuter 12 sekunder
Varför begränsa tiden och grundregeln i jordabalken 4 kap. 19 a § 1 st (05:50 – 18:36)
Längd: 12 minuter 46 sekunder
Specialregeln i 4 kap 19 a § 2 st (18:36 – 26:26)
Längd: 7 minuter 50 sekunder
Det typiska fastighetsköpet (26:26 – 28:45)
Längd: 2 minuter 19 sekunder
Det typiska bostadsrättsköpet (28:45 – 39:50)
Längd: 11 minuter 5 sekunder
Hyresrätt (39:50 – 47:18)
Längd: 7 minuter 28 sekunder

2018:5 Reklamationsfrister och passivitet vid fastighetsköp, bostadsrättsköp och hyresrätter


I det här avsnittet tar Ulf Jensen upp praktiskt betydelsefulla frågor. Det handlar om reklamationsfrister och passivitet i samband med fastighetsköp, bostadsrättsköp och hyresrätter. Jensen knyter an till färska prejudikat på området.

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor