Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:24)
Längd: 2 minuter 24 sekunder
Bakgrunden till industrutsläppsförordningen (02:24 – 20:43)
Längd: 18 minuter 19 sekunder
Utsläppsvärden som begränsningsvärden (20:43 – 27:56)
Längd: 7 minuter 13 sekunder
Andra försiktighetsmått (27:56 – 31:30)
Längd: 3 minuter 34 sekunder
Anpassade villkor (31:30 – 36:42)
Längd: 5 minuter 12 sekunder
Periodiska kontroller (36:42 – 38:10)
Längd: 1 minuter 28 sekunder
Statusrapporter (38:10 – 48:07)
Längd: 9 minuter 57 sekunder
Avslutande ord (48:07 – 49:25)
Längd: 1 minuter 18 sekunder

2018:5 Reglerna kring industriutsläppsverksamheter


I det här avsnittet går Björn Hellman igenom ett komplicerat regelverk som härrör från EU-rätten. Det handlar om EU:s industriutsläppsdirektiv och de regler, som en följd av detta, införts i svensk rätt. Hellman kommer att främst tala om industriutsläppsförordningen. Han tar upp BAT och BREF och hur prövningssystemet ser ut i samband med tillämpningen av BAT och BREF.

Medverkande
Advokat & Delägare

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor