Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00:00 – 00:08:24)
Längd: 8 minuter 24 sekunder
CISG och CISG Advisory Council (00:08:24 – 00:12:11)
Längd: 3 minuter 47 sekunder
Begränsningar av påföljder vid avtalsbrott (00:12:11 – 00:31:58)
Längd: 19 minuter 47 sekunder
Systemfrämmande moment i ansvarsbegränsningar (00:31:58 – 00:35:04)
Längd: 3 minuter 6 sekunder
Avslutning (00:35:04 – 00:36:21)
Längd: 1 minuter 17 sekunder
Inledning del 2. (00:36:21 – 00:39:42)
Längd: 3 minuter 21 sekunder
Mål Ö 4965–17 (De ingjutna rören) (00:39:42 – 00:46:09)
Längd: 6 minuter 27 sekunder
Högsta domstolens utgångspunkter (00:46:09 – 00:50:05)
Längd: 3 minuter 56 sekunder
Högsta domstolens bedömningen av generella begränsningar i avhjälpandeskyldigheten (00:50:05 – 00:53:36)
Längd: 3 minuter 31 sekunder
Högsta domstolen om begränsningar av kostnadsansvaret (00:53:36 – 01:06:57)
Längd: 13 minuter 21 sekunder

2018:5 och 9. 5. Ansvarsbegränsningar i internationella köpavtal. 9. Ersättningsbegränsningsskyldighet


I del 1 ger Jon Kihlman en översikt över ansvarsbegränsningar i internationella köpavtal. Ansvarsbegränsningar är alltid aktuella. Ur ett ekonomiskt perspektiv är de egentligen inget annat än verktyg för parterna, att mellan sig, fördela de risker som är förknippade med avtalet. Ur ett juridiskt perspektiv är det i stället snarare fråga om hur bestämmelserna skall tolkas och tillämpas och om eller i vilken utsträckning de alls är tillåtna. CISG Advisory Council är en sammanslutning av köprättsliga experter som bl.a. tillhandahåller s.k. Opinions – om olika ämnen i anslutning till den internationella köplagen. Dess senaste Opinion no 17 – och månadens expertnyhet i affärsjuridik – behandlar ansvarsbegränsande klausuler i internationella köpavtal.

Del 2 handlar om att HD sträcker ut begränsningskyldigheten till andra ersättningar än skadestånd. Detta motiveras med att begränsningsskyldigheten är en allmän kontraktsrättslig princip som ytters är grundad på allmänna lojalitetsöverväganden. Kihlman ställer intressanta följdfrågor; Hur långt sträcker sig denna allmänna kontraktsrättsliga princip?. Vad innebär den för möjligheter att avbeställa en vara eller en tjänst och i förlängningen hur påverkar den möjligheten att föra talan om naturafullgörelse?

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor