Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 05:35)
Längd: 5 minuter 35 sekunder
En kort bakgrund av gällande regler (05:35 – 11:43)
Längd: 6 minuter 8 sekunder
En genomgång av det viktigaste i Rådets förordning (EU) 2016/1103 om makars förmögenhetsförhållanden (11:43 – 36:07)
Längd: 24 minuter 24 sekunder
Formkrav (36:07 – 45:21)
Längd: 9 minuter 14 sekunder

2018:5 Nya bodelningsförordningen 2019 - en kort fördjupning


Den 24 juni 2016 antogs två förordningar om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden (EU2016/1103 och EU 2016/1104). Förordningarna är ett resultatet mellan ett samarbete av 18 EU-medlemsstater och innehåller bestämmelser om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar. Förordningarna träder i kraft den 29 januari 2019 och ska primärt tillämpas på rättsliga förfaranden som inletts efter detta datum samt på officiella handlingar och förlikningar som tillkommit efter ikraftträdandet. I det här avsnittet tittar Fredric Renström närmre på vissa komplicerade delar av de nya reglerna.

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor