Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:34)
Längd: 1 minuter 34 sekunder
Planering av överprövningen och praktiska tips (01:34 – 13:18)
Längd: 11 minuter 44 sekunder
Sakframställningen i hovrätten och vad som bör redovisas (13:18 – 26:35)
Längd: 13 minuter 17 sekunder
Prövningstillstånd (26:35 – 28:09)
Längd: 1 minuter 34 sekunder
Pläderingen i hovrätten (28:09 – 35:47)
Längd: 7 minuter 38 sekunder

2018:5 Hovrättsprocessen


I det här avsnittet går Johan Eriksson igenom sina tankar om hur man bör gå tillväga för att vinna framgång i hovrätten med utgångspunkt i EMR (En modernare rättegång). Har det blivit lättare eller svårare att vinna mål efter införandet av EMR? Eriksson tar upp strategiska tankar och praktiska tips. Han delger oss sitt tillvägagångssätt i hovrätten och hur man ökar möjligheterna att styra processen.

Medverkande
Advokat och delägare, Försvarsadvokaterna

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor