Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 08:24)
Längd: 8 minuter 24 sekunder
CISG och CISG Advisory Council (08:24 – 12:11)
Längd: 3 minuter 47 sekunder
Begränsningar av påföljder vid avtalsbrott (12:11 – 31:58)
Längd: 19 minuter 47 sekunder
Systemfrämmande moment i ansvarsbegränsningar (31:58 – 35:04)
Längd: 3 minuter 6 sekunder
Avslutning (35:04 – 36:21)
Längd: 1 minuter 17 sekunder

2018:5 Ansvarsbegränsningar i internationella köpavtal


I det här avsnittet ger Jon Kihlman en översikt över ansvarsbegränsningar i internationella köpavtal. Ansvarsbegränsningar är alltid aktuella. Ur ett ekonomiskt perspektiv är de egentligen inget annat än verktyg för parterna, att mellan sig, fördela de risker som är förknippade med avtalet. Ur ett juridiskt perspektiv är det i stället snarare fråga om hur bestämmelserna skall tolkas och tillämpas och om eller i vilken utsträckning de alls är tillåtna. CISG Advisory Council är en sammanslutning av köprättsliga experter som bl.a. tillhandahåller s.k. Opinions – om olika ämnen i anslutning till den internationella köplagen. Dess senaste Opinion no 17 – och månadens expertnyhet i affärsjuridik – behandlar ansvarsbegränsande klausuler i internationella köpavtal.

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor