Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:33)
Längd: 33 sekunder
Förslag (proposition) om entreprenörsansvar (00:33 – 04:48)
Längd: 4 minuter 15 sekunder
Förslag (proposition) om skattereduktion för fackföreningsavgift (04:48 – 06:37)
Längd: 1 minuter 49 sekunder
Förslag (propositon) om ny företagshemlighetslag (06:37 – 15:05)
Längd: 8 minuter 28 sekunder
Utredningsförslag om tid för utveckling (15:05 – 23:46)
Längd: 8 minuter 41 sekunder
Informationsinsatser rörande sexuella trakasserier (23:46 – 26:29)
Längd: 2 minuter 43 sekunder
Samordnare för sjukskrivningsprocessen (26:29 – 30:05)
Längd: 3 minuter 36 sekunder
Utredning om sjukförsäkringen (30:05 – 35:19)
Längd: 5 minuter 14 sekunder
AD 2018 nr 15 och AD 2018 nr 18 om avskedande (35:19 – 40:04)
Längd: 4 minuter 45 sekunder
AD 2018 nr 19 Indirekt diskriminering p.g.a. religion (40:04 – 45:01)
Längd: 4 minuter 57 sekunder
AD 2018 nr 20 Kollektivavtalstolkning (45:01 – 47:14)
Längd: 2 minuter 13 sekunder

2018:4 Tre nya propositioner samt tre nya domar från AD


I det här avsnittet avhandlar Iseskog tre nya förslag från regeringen gällande entreprenörsansvarslag, skattereduktion för fackföreningsavgift, företagshemlighetslag. Från arbetsdomstolen går vi igenom domar om avskedande, indirekt diskriminering och kollektivavtalstolkning. Dessutom tar Iseskog upp ett spännande utredningsförslag på temat tid för utveckling i arbetslivet. På utredningsfronten har regeringen givit i uppdrag åt diskrimineringsombudsmannen och arbetsmiljöverket att utforma information till stöd för arbetsgivare när arbetsgivaren ska fullgöra sina skyldigheter vad gäller att förebygga sexuella trakasserier. Regeringen har även tillsatt en nationell samordnare för att se över sjukskrivningsprocessen.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor