Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Övergripande synsätt (00:00:00 – 00:06:16)
Längd: 6 minuter 16 sekunder
Yttre och inre position (00:06:16 – 00:07:51)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
Övergripande utgångspunkter (00:07:51 – 00:11:14)
Längd: 3 minuter 23 sekunder
Verktyg för tvistutvärdering (00:11:14 – 00:36:12)
Längd: 24 minuter 58 sekunder
Aktsamhetskrav för rådgivare (00:36:12 – 00:38:19)
Längd: 2 minuter 7 sekunder
Sammanfattning (00:38:19 – 00:39:51)
Längd: 1 minuter 32 sekunder
Inledning skiljemannarätt (00:40:03 – 00:45:07)
Längd: 5 minuter 4 sekunder
Interimistisk skiljedomare (00:45:07 – 00:51:36)
Längd: 6 minuter 29 sekunder
Förenklade skiljeförfaranden (00:51:36 – 00:58:45)
Längd: 7 minuter 9 sekunder
Lagrådsremissen – En modernisering av Lagen om skiljeförfarande (00:58:45 – 01:08:49)
Längd: 10 minuter 4 sekunder

2018:4 och 5. Några verktyg för tvistutvärdering och skiljemannarätt.


I den först delen går Bengt Bolin igenom hur man kan gå tillväga för att undvika onödigt dåligt utfall i processen. Han visar olika praktiska verktyg, som kan användas vid tvistutvärdering. Del två med Emilia Lundberg handlar om skiljemannarätt. Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut lanserade nya regler 1 januari 2017 och nu har reglerna varit i kraft i lite drygt ett år. Lundberg ska i ljuset av de nya reglerna, berätta om två former av skiljeförfarande som SCC erbjuder; nämligen interimistisk skiljedomare och förenklat skiljeförfarande. Lundberg har valt ut just dessa två eftersom de är populära och ligger rätt i tiden – ja, är moderna helt enkelt. Något annat som är modernt är en alldeles färsk lagrådsremiss på skiljemannarättens område som Lundberg också tar upp.

Medverkande

Senaste videor