Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:46)
Längd: 1 minuter 46 sekunder
Vad innefattar de nya reglerna (01:46 – 02:49)
Längd: 1 minuter 3 sekunder
Ränteutgifter (02:49 – 03:38)
Längd: 49 sekunder
EU direktivet (03:38 – 05:35)
Längd: 1 minuter 57 sekunder
Skattemässigt EBITDA (05:35 – 07:34)
Längd: 1 minuter 59 sekunder
Förenklingsregeln (07:34 – 08:04)
Längd: 30 sekunder
Intressegemenskap (08:04 – 08:53)
Längd: 49 sekunder
Underskott (08:53 – 09:27)
Längd: 34 sekunder
Koncernbidrag, koncernutjämning och kvarstående negativt räntenetto (09:27 – 10:26)
Längd: 59 sekunder
Ägarförändringar och förbud att aktivera ränta (10:26 – 11:21)
Längd: 55 sekunder
Riktad ränteavdragsbegränsning (11:21 – 15:04)
Längd: 3 minuter 43 sekunder
Finansiell leasing och primäravdrag (15:04 – 17:44)
Längd: 2 minuter 40 sekunder
Obesvarade frågor (17:44 – 19:50)
Längd: 2 minuter 6 sekunder

2018:4 Nya skatteregler för företagssektorn


I det här avsnittet går Ulla Werkell igenom nya skatteregler för företagssektorn, vilka träder i kraft 1 januari 2019. Ett omfattande och komplext regelsystem där det finns många obesvarade frågor, som berör väldigt många företag. De nya reglerna är en slags blandning av tankarna i Företagsskattekommitténs förslag från 2014 om neutralitet mellan lånat och eget kapital, SOU 2014:40, samt rådets direktiv (EU) 2016/1164 från den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion samt av OECD:s rekommendationer mot skattebaserodering och vinstförflyttning (BEPS 4) avseende ränteavdragsbegränsningar. Reglerna omfattar primärt ränteavdragsbegränsningar även för externa räntor. Werkell inriktar sig delvis på fastighetsbranschen där hon har sin huvudsakliga verksamhet.

Medverkande
Skattejurist, Fastighetsägarna Sverige AB

Blendow Lexnova Expertnyheter - Skatterätt

Senaste videor