Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Övergripande synsätt (00:00 – 06:16)
Längd: 6 minuter 16 sekunder
Yttre och inre position (06:16 – 07:51)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
Övergripande utgångspunkter (07:51 – 11:14)
Längd: 3 minuter 23 sekunder
Verktyg för tvistutvärdering (11:14 – 36:12)
Längd: 24 minuter 58 sekunder
Aktsamhetskrav för rådgivare (36:12 – 38:19)
Längd: 2 minuter 7 sekunder
Sammanfattning (38:19 – 39:51)
Längd: 1 minuter 32 sekunder

2018:4 Några verktyg för tvistutvärdering


I det här avsnittet går Bengt Bolin igenom hur man kan gå tillväga för att undvika onödigt dåligt utfall i processen. Han visar olika praktiska verktyg, som kan användas vid tvistutvärdering.

Medverkande

Senaste videor