Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00:00 – 00:01:41)
Längd: 1 minuter 41 sekunder
Miljörätten som utgångspunkt för ingripanden (00:01:41 – 00:05:35)
Längd: 3 minuter 54 sekunder
Adressatfrågan (00:05:35 – 00:13:06)
Längd: 7 minuter 31 sekunder
Föreläggandet (00:13:06 – 00:20:21)
Längd: 7 minuter 15 sekunder
Begränsningar enligt 26 kapitlet miljöbalken (00:20:21 – 00:25:00)
Längd: 4 minuter 39 sekunder
Vite (00:25:00 – 00:42:07)
Längd: 17 minuter 7 sekunder
Miljösanktionsavgift (00:42:07 – 00:47:32)
Längd: 5 minuter 25 sekunder
Miljöstraffrätten (00:47:32 – 00:57:07)
Längd: 9 minuter 35 sekunder
Företagsbot (00:57:07 – 01:01:40)
Längd: 4 minuter 33 sekunder
Sammanfattning (01:01:40 – 01:02:38)
Längd: 58 sekunder

2018:4 Miljörättens sanktionssystem


I det här avsnittet går Stefan Rubenson igenom miljöområdets omfattande sanktionssystem. Här finns miljöstraffrätten och nära den brottsbalkens regler om företagsbot liksom förverkande regler av vinning av brott. Andra sanktionsformer är den för miljörätten anpassade sanktionsformen , miljösanktionsavgiften och den i särklass vanligaste sanktionsformen vitesföreläggandet. Rubenson tar upp de väsentliga rättsfall som gäller vid de olika sanktionsformerna.

Medverkande
Tidigare chef för rättsenheten på miljödepartementet

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor