Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:32)
Längd: 1 minuter 32 sekunder
Rättslig reglering detaljplaner (01:32 – 08:00)
Längd: 6 minuter 28 sekunder
Miljöbalken (08:00 – 16:13)
Längd: 8 minuter 13 sekunder
Sammanfattning länstyrelsens möjligheter att överpröva och upphäva kommuners beslut att anta detaljplaner (16:13 – 19:15)
Längd: 3 minuter 2 sekunder
Praxis - jordbruksmark (19:15 – 22:40)
Längd: 3 minuter 25 sekunder
Praxis - strandskydd (22:40 – 32:10)
Längd: 9 minuter 30 sekunder
Avslutande ord (32:10 – 33:51)
Längd: 1 minuter 41 sekunder

2018:4 Detaljplaner och skyddet enligt miljöbalken


I det här avsnittet tar Björn Hellman upp en fråga som ofta dyker upp i rättstillämpningen, nämligen hur miljöbalkens bestämmelser om skydd av vissa områden, i t.ex. 3, 4 och/eller 7 kap. miljöbalken, hindrar detaljplaner och något om vad som krävs för att försöka undvika dessa problem.

Medverkande
Advokat & Delägare

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor