Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:15)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
Bakgrund i målet (01:15 – 02:17)
Längd: 1 minuter 2 sekunder
Rättsfallet "Leksaksaffären i Vimmerby" (02:17 – 03:29)
Längd: 1 minuter 12 sekunder
HD:s domskäl - avtalsverkan och efterföljande beteende (03:20 – 05:41)
Längd: 2 minuter 21 sekunder
HD:s domskäl - rekvisit för avtalsverkan pga passivitet och HD.s tillämpning i det aktuella fallet (avtalsverkan?) (05:41 – 07:40)
Längd: 1 minuter 59 sekunder
HD:s domskäl - eftergift och HD:s tillämpning eftergift (07:40 – 13:01)
Längd: 5 minuter 21 sekunder
Vilka slutsatser kan dras av HD:s dom? (13:01 – 16:44)
Längd: 3 minuter 43 sekunder

2018:4 Avtal och passivitet


I det här avsnittet går Christina Ramberg igenom ett nytt avgörande från HD, som klargör hur avtal kan förändras genom passivitet. Det finns två helt olika typer av avtalsförändringar, dels sådana som har verkan endast retroaktivt, dels sådana som har verkan för framtiden eller för att använda HD:s begrepp, eftergift för förfluten tid och avtalsverkan. Ramberg går igenom rättsfallet pedagogiskt med bl a en tidslinje som gör det enkelt att följa HD:s resonemang.

Medverkande
Professor i civilrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor