Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning och bakgrund (00:00 – 02:29)
Längd: 2 minuter 29 sekunder
Revisorsansvarets tre olika områden (02:29 – 03:43)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
Skadeståndsrättsliga ansvaret och ren förmögenhetsskada (03:43 – 09:48)
Längd: 6 minuter 5 sekunder
Genomgång och analys av HD avgörandet T 4823-16 (09:48 – 29:32)
Längd: 19 minuter 44 sekunder

2018:3 Revisorsansvaret och genomgång av den senaste HD-domen


I det här avsnittet går Erik Nerep igenom revisorsansvaret utifrån den senaste HD-domen i frågan. Det handlar om revisors ansvar i förhållande till styrelseledamöterna i samma bolag. Kan en revisor bli ansvarig i förhållande till styrelseledamöterna? Ingår styrelseledamöterna i gruppen som omnämns i ABL 29 kap 1§? Nerep gör en grundläggande analys av målet. HD kom till samma slutsats men med två olika motiveringar. Nerep går igenom både majoritetens och minoritetens motivering.

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor