Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:44)
Längd: 3 minuter 44 sekunder
Tre huvudfrågor i HD avgörandet Medborgarskapet II (03:44 – 05:32)
Längd: 1 minuter 48 sekunder
Rättslig bakgrund (05:32 – 10:15)
Längd: 4 minuter 43 sekunder
Blake Pettersson-målet (Medborgarskapet I) (10:15 – 19:58)
Längd: 9 minuter 43 sekunder
Allan Eliasson-målet (Medborgarskapet II) (19:58 – 27:26)
Längd: 7 minuter 28 sekunder
Preskriptionsfrågan (27:26 – 34:32)
Längd: 7 minuter 6 sekunder
Skadeståndet (34:32 – 38:28)
Längd: 3 minuter 56 sekunder
Sammanfattning (38:28 – 44:22)
Längd: 5 minuter 54 sekunder

2018:3 Regeringsformens bestämmelser om fri- och rättigheter som rättslig grund för skadeståndstalan i allmän domstol


I det här avsnittet redogör Fredrik Bergman för en färsk HD-dom, som illustrerar hur regeringsformens bestämmelser om fri- och rättigheter kan användas som en direkt rättslig grund för skadestånd. Fallet är ett led i en rättsutveckling där HD i större utsträckning börjat tillämpa bestämmelserna om fri- och rättigheter i den svenska grundlagen istället för Europakonventionen. En spännande rättsutveckling som ger kreativa ombud nya verktyg för att tillvarata klienters grundläggande rättigheter.

Medverkande
Verksamhetschef

Senaste videor