Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00:00 – 00:08:16)
Längd: 8 minuter 16 sekunder
Skärpning av straffmätningen på grund av tidigare brottslighet (00:08:16 – 00:22:55)
Längd: 14 minuter 39 sekunder
Förverkande av villkorligt medgiven frihet (00:22:55 – 00:30:35)
Längd: 7 minuter 40 sekunder
Skärpning av påföljdsvalet på grund av tidigare brottslighet (00:30:35 – 00:34:43)
Längd: 4 minuter 8 sekunder
Avslutande synpunkter (00:34:43 – 00:35:30)
Längd: 47 sekunder
Inledning del 2 (00:35:45 – 00:36:48)
Längd: 1 minuter 3 sekunder
Bakgrunden till bestämmelsen 29 kapitlet 5§ BrB (00:36:48 – 00:47:32)
Längd: 10 minuter 44 sekunder
Regelns uppbyggnad (00:47:32 – 00:50:46)
Längd: 3 minuter 14 sekunder
De olika punkterna i 29 kap. 5 § BrB (00:50:46 – 01:06:57)
Längd: 16 minuter 11 sekunder
Hur mycket ska billighetsskälen påverka påföljdsbestämningen? (01:06:57 – 01:08:22)
Längd: 1 minuter 25 sekunder
Möjligheterna att underskrida minimistraffet (01:08:22 – 01:09:13)
Längd: 51 sekunder
Påföljdseftergift (01:09:13 – 01:10:35)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
Straffmätningsvärdet (01:10:35 – 01:15:53)
Längd: 5 minuter 18 sekunder

2018:3 och 4. Betydelsen av den tilltalades tidigare brottslighet och billighetsskäl och påföljdseftergift


Den första delen i avsnittet handlar om vilken betydelse som den tidigare brottsligheten har för påföljdsbestämningen. Martin Borgeke beskriver särskilt i vilken utsträckning och hur bestämmelsen om återfallsskärpning av straff skall tillämpas. I del två går Borgeke igenom de s.k. billighetsskäl som från och med den 1 januari 1989 finns i 29 kapitlet 5§ BrB. Billighetsskälen har stor betydelse vid påföljdsbestämningen, både vid straffmätningen och för påföljdsvalet. Föreligger billighetsskäl i så stor utsträckning att det skulle vara uppenbart oskäligt att döma till påföljd kan rätten meddela påföljdseftergift. Denna regel är en av de viktigaste bestämmelserna, som en försvarare kan åberopa, för att få en lindrigare påföljdsbestämning för sin klient.

Medverkande
Fd justitieråd

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor