Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Bakgrund (00:00:00 – 00:03:42)
Längd: 3 minuter 42 sekunder
Återkallelse där testator inte var vid sina sinnens fulla bruk vid återkallelsen (00:03:42 – 00:07:36)
Längd: 3 minuter 54 sekunder
Bevisbördeplacering och beviskravet vid återkallelse av testamente (00:07:36 – 00:14:01)
Längd: 6 minuter 25 sekunder
Hovrätten för Övre Norrland T 1011-16 genomgång av målet (00:14:01 – 00:18:11)
Längd: 4 minuter 10 sekunder
Kan man återkalla en återkallelse? (00:18:11 – 00:23:22)
Längd: 5 minuter 11 sekunder
Avslutande reflektioner (00:23:22 – 00:28:17)
Längd: 4 minuter 55 sekunder
Inledning incitamentsprogram och bodelning (00:28:38 – 00:29:44)
Längd: 1 minuter 6 sekunder
Olika typer av incitamentsprogram (00:29:44 – 00:43:26)
Längd: 13 minuter 42 sekunder
Rättsfall (00:43:26 – 00:58:36)
Längd: 15 minuter 10 sekunder
Svårigheter vid bodelning och erfarenheter (00:58:36 – 01:04:47)
Längd: 6 minuter 11 sekunder

2018:3 och 4. Återkallelse av testamente och incitamentsprogram och bodelning


I del 1 går Fredric Renström igenom återkallelse av testamente och särskilt frågan om återkallelse av återkallelsen. Renström tar upp ett nytt avgörande från Hovrätten i Övre Norrland. I del 2 går Marie Wessel igenom en intressant, komplex och i många stycken oreglerad fråga, nämligen incitamentsprogram och bodelning. Detta gör det svårt för praktiserande jurister att veta hur man skall gå till väga. Frågan har blivit allt vanligare och det handlar ofta om mycket pengar. Programmen är ofta svåra att förstå och ena parten tycker det skall ingå medan den andra parten tycker inte så. Wessel går igenom olika typer av incitamentsprogram samt svårigheterna vid bodelning och avslutar med egna erfarenheter i frågan.

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor