Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning och bakgrund (00:00 – 02:29)
Längd: 2 minuter 29 sekunder
Revisorsansvarets tre olika områden (02:29 – 03:43)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
Skadeståndsrättsliga ansvaret och ren förmögenhetsskada (03:43 – 09:48)
Längd: 6 minuter 5 sekunder
Genomgång och analys av HD avgörandet T 4823-16 (09:48 – 29:32)
Längd: 19 minuter 44 sekunder
Inledning avtal och passivitet (29:46 – 31:01)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
Bakgrund i målet (31:01 – 32:02)
Längd: 1 minuter 1 sekunder
Rättsfallet "Leksaksaffären i Vimmerby" (32:02 – 33:10)
Längd: 1 minuter 8 sekunder
HD:s domskäl - avtalsverkan och efterföljande beteende (33:10 – 35:26)
Längd: 2 minuter 16 sekunder
HD:s domskäl - rekvisit för avtalsverkan pga passivitet och HD.s tillämpning i det aktuella fallet (avtalsverkan?) (35:26 – 37:24)
Längd: 1 minuter 58 sekunder
HD:s domskäl - eftergift och HD:s tillämpning eftergift (37:24 – 42:46)
Längd: 5 minuter 22 sekunder
Vilka slutsatser kan dras av HD:s dom? (42:46 – 46:31)
Längd: 3 minuter 45 sekunder

2018:3 och 4. 3. Revisorsansvaret och genomgång av den senaste HD-domen. 4. Avtal och passivitet


I första delen av avnsittet går Erik Nerep igenom revisorsansvaret utifrån den senaste HD-domen i frågan. Det handlar om revisors ansvar i förhållande till styrelseledamöterna i samma bolag. Kan en revisor bli ansvarig i förhållande till styrelseledamöterna? Ingår styrelseledamöterna i gruppen som omnämns i ABL 29 kap 1§? Nerep gör en grundläggande analys av målet. HD kom till samma slutsats men med två olika motiveringar. Nerep går igenom både majoritetens och minoritetens motivering. I del två av avsnittet går Christina Ramberg igenom ett nytt avgörande från HD, som klargör hur avtal kan förändras genom passivitet. Det finns två helt olika typer av avtalsförändringar, dels sådana som har verkan endast retroaktivt, dels sådana som har verkan för framtiden eller för att använda HD:s begrepp, eftergift för förfluten tid och avtalsverkan. Ramberg går igenom rättsfallet pedagogiskt med bl a en tidslinje som gör det enkelt att följa HD:s resonemang.

Medverkande
Professor i civilrätt
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor