Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2018:3 Informationsskyldighet för skatterådgivare


I det här avsnittet tar Börje Leidhammar upp en mycket intressant fråga nämligen den utökade informationsskyldigheten för skatterådgivare. Frågor med ett stort intresse för rådgivningsverksamheten i Sverige. Gäller inte bara revisorer och advokater utan alla som sysslar med skatteråd. Det handlar om skyldigheten att rapportera om skatteupplägg, skatteflykt, skattefusk, skatteundandragande mm. Hur äventyrar detta sekretessregler, lojalitetsregler, oberoenderegler etc. Bakgrunden är den internationella utvecklingen inom skatt och ekonomi med gränslösa transaktioner mm. Ett EU-direktiv från 25 maj 2018 som gäller gränsöverskridande transaktioner har kommit och vi kan vara säkra på att det kommer mer i framtiden när det gäller nationell lagstiftning.

Medverkande
Advokat och adj. professor

Blendow Lexnova Expertnyheter - Skatterätt

Senaste videor