Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 04:17)
Längd: 4 minuter 17 sekunder
Definitionen i 1 kap 4 § PBL - medfinansieringsersättning (04:17 – 09:18)
Längd: 5 minuter 1 sekunder
Lagstiftning (04:17 – 27:25)
Längd: 23 minuter 8 sekunder
Exploateringsavtal (27:25 – 39:54)
Längd: 12 minuter 29 sekunder
Medfinansiering (39:54 – 47:10)
Längd: 7 minuter 16 sekunder
Sammanfattning (47:10 – 48:16)
Längd: 1 minuter 6 sekunder

2018:3 Exploateringsavtal och medfinansiering av infrastruktur


I det här avsnittet tar Ulf Jensen upp exploateringsavtal och medfinansiering av infrastruktur. Vem eller vilka betalar för vägar och järnvägar? Det har betydelse för exploatörer i framförallt "heta" områden. I högsta grad intressant för kommuner men lika intressant för företag som äger fastigheter eller kommer skaffa mark i dessa områden.Hur mycket kan fastighetsägarna bli tvungna att betala av dessa investeringar?Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor