Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 08:16)
Längd: 8 minuter 16 sekunder
Skärpning av straffmätningen på grund av tidigare brottslighet (08:16 – 22:55)
Längd: 14 minuter 39 sekunder
Förverkande av villkorligt medgiven frihet (22:55 – 30:35)
Längd: 7 minuter 40 sekunder
Skärpning av påföljdsvalet på grund av tidigare brottslighet (30:35 – 34:43)
Längd: 4 minuter 8 sekunder
Avslutande synpunkter (34:43 – 35:30)
Längd: 47 sekunder

2018:3 Betydelsen av den tilltalades tidigare brottslighet


Det här avsnittet handlar om vilken betydelse som den tidigare brottsligheten har för påföljdsbestämningen. Martin Borgeke beskriver särskilt i vilken utsträckning och hur bestämmelsen om återfallsskärpning av straff skall tillämpas.

Medverkande
Fd justitieråd

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor