Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:17)
Längd: 1 minuter 17 sekunder
Bakgrund och EU-domstolens dom den 1 juni 2017 i mål C-529/15. (01:17 – 04:12)
Längd: 2 minuter 55 sekunder
Miljöansvarsdirektivet och den svenska implementeringen. (04:12 – 11:17)
Längd: 7 minuter 5 sekunder
Vilka skador omfattas och innebörden? (11:17 – 29:57)
Längd: 18 minuter 40 sekunder
Vem är ansvarig? (29:57 – 30:42)
Längd: 45 sekunder
Vad innebär ansvaret? (30:42 – 39:34)
Längd: 8 minuter 52 sekunder
Domen - utfall och analys (39:34 – 51:02)
Längd: 11 minuter 28 sekunder

2018:3 Allvarlig miljöskada och den svenska implementeringen av miljöansvarsdirektivet


Förra året kom en EU-dom rörande miljöansvarsdirektivets tillämpning. Domen tar upp ett antal intressanta frågeställningar och är inte minst en påminnelse om att miljöskador enligt miljöansvarsdirektivet är ett brett begrepp som omfattar mer än bara föroreningar av mark och vatten. Fokus har fram till nu legat på just föroreningar av mark och vatten. Detta fokus börjar nu breddas och börjar inkludera det vidare begreppet allvarliga miljöskador. Joel Mårtensson tittar närmare på EU:s ansvarsdirektiv och den svenska implementeringen i ljuset av EU domstolens dom.

Medverkande
Partner, Mannheimer Swartling

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor