Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:35)
Längd: 35 sekunder
Allmänt om förbud och påbud (00:35 – 02:14)
Längd: 1 minuter 39 sekunder
Olika typer av underlåtenhetsbrott (02:14 – 12:12)
Längd: 9 minuter 58 sekunder
Garantläran (12:12 – 27:26)
Längd: 15 minuter 14 sekunder

2018:2 Underlåtenhet


I detta avsnitt går Jack Ågren igenom underlåtenhet i strafflagstiftningen. Som bekant innehåller strafflagstiftningen både förbud och påbud. Många brott är konstruerade som förbud med innebörd att det är straffbart att handla på ett visst sätt. Men ett brott kan också vara konstruerat som påbud med innebörd att underlåtenhet att följa lagen kan vara straffbart. Brott kan således begås genom såväl handling som underlåtenhet. Vad gäller underlåtenhetsbrott finns olika typer, och i vissa fall ställs krav på att den underlåtande är i en garantställning för att ansvar ska kunna utkrävas. Om detta diskuterar Jack Ågren.

Medverkande
Docent i straffrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor