Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:39)
Längd: 39 sekunder
I vilka fall kan jämkning av bodelning bli aktuellt? (00:39 – 02:04)
Längd: 1 minuter 25 sekunder
Lagtexten i 12 kap. 1§ Äktenskapsbalken och dess syfte (02:04 – 22:38)
Längd: 20 minuter 34 sekunder
Praxis (22:38 – 38:57)
Längd: 16 minuter 19 sekunder

2018:2 Skevdelning och ett nytt rättsfall från hovrätten.


I det här avsnittet går Marie Wessel igenom skevdelning. Wessel reflekterar över ett nytt intressant hovrättsfall i ämnet. Wessel tar även upp tidigare praxis kring skevdelningsregeln och samlar på så sätt all viktig praxis i detta avsnitt.

Medverkande
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor