Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:27)
Längd: 27 sekunder
Nya regler om särskilt anställningsstöd (00:27 – 05:44)
Längd: 5 minuter 17 sekunder
Förslag om entreprenörsansvarslag (05:44 – 12:30)
Längd: 6 minuter 46 sekunder
Förslag om ny företagshemlighetslag (12:30 – 21:34)
Längd: 9 minuter 4 sekunder
Förslag om ny dataskyddslag (21:34 – 27:30)
Längd: 5 minuter 56 sekunder
Preskription av fordran (AD 2018 nr 7) (27:30 – 31:54)
Längd: 4 minuter 24 sekunder
Förhandlingsskyldighet för arbetsgivarorganisation (AD 2018 nr 9) (31:54 – 39:25)
Längd: 7 minuter 31 sekunder
Begreppet anställningsvillkor inom EU-rätten (39:25 – 46:34)
Längd: 7 minuter 9 sekunder

2018:2 Nya regler om särskilt anställningsstöd. Regeringsförslag om entreprenörsansvarslag, ny företagshemlighetslag och ny dataskyddslag samt nya domar.


I det här avsnittet går Tommy Iseskog igenom följande:

- Nya regler om särskilt anställningsstöd

Förslag från regeringen:

- Förslag om entreprenörsansvarslag
- Förslag om ny företagshemlighetslag
- Förslag om ny dataskyddslag

Från Arbetsdomstolen:

- Preskription av fordran (AD 2018 nr 7)
- Förhandlingsskyldighet för arbetsgivarorganisation (AD 2018 nr 9)

Från EU-domstolen:

- Begreppet anställningsvillkor inom EU-rätten

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor