Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 05:06)
Längd: 5 minuter 6 sekunder
CISG (05:06 – 08:14)
Längd: 3 minuter 8 sekunder
Jordabalken (08:14 – 09:56)
Längd: 1 minuter 42 sekunder
Handlande i strid mot tro och heder eller grov vårdslöshet (09:56 – 16:35)
Längd: 6 minuter 39 sekunder
Neutral reklamation (16:35 – 18:01)
Längd: 1 minuter 26 sekunder
Högsta domstolens dom den 29 december 2017 i mål T 1451-17 (18:01 – 34:00)
Längd: 15 minuter 59 sekunder
Domens betydelse (34:00 – 37:16)
Längd: 3 minuter 16 sekunder

2018:2 Ny HD dom om köparen reklamerat i tid


I detta avnitt går Jon Kihlman igenom en ny HD dom som gällde köp av skogsfastighet och reklamationsfrist vid handlande i strid mot tro och heder. Efter ett par månader fick köparen besked av skogsstyrelsen att avverkning ej fick ske, då det fanns planer på att utöka naturskyddet.Köparen väntade med att reklamera i 4,5 år. På grund av det mellandomstema parterna enats om så skulle domstolarna utgå från att säljaren hade handlat i strid mot tro och heder och med den utgångspunkten bedöma om köparen hade reklamerat i tid.

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor