Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:25)
Längd: 2 minuter 25 sekunder
Skadeståndslagen 3 kap 3 § och tre grundläggande frågor (02:25 – 04:26)
Längd: 2 minuter 1 sekunder
Bakgrund (04:26 – 25:22)
Längd: 20 minuter 56 sekunder
Skadeståndslagen 3 kap 3 § och de tre frågorna enligt förarbetena (25:22 – 36:18)
Längd: 10 minuter 56 sekunder
HD T 5170-16 (36:18 – 47:05)
Längd: 10 minuter 47 sekunder

2018:2 Kommuners ansvar för information om fastigheter


I det här avsnittet tar Ulf Jensen upp kommuners ansvar för information om fastigheter. Intressant ämne både för kommuner som lämnar ut information och exploatörer som är beroende av att informationen är korrekt. Jensen går pedagogiskt igenom problematiken. Han redogör för Skadeståndslagen 3 kap 3 § och de tre grundläggande frågorna i denna paragraf. 1. Vad menas med ”fel eller försummelse”? 2. Vad är ”felaktiga upplysningar eller råd”? 3. Vad innebär förutsättningen ”särskilda skäl”?. Därefter går Jensen vidare med att kommentera bakgrund, praxis och vad förarbetena säger gällande kommuners ansvar för information om fastigheter. Avslutningsvis tar Jensen upp ett pinfärskt rättsfall från HD.

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor