Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:00)
Längd: 2 minuter 0 sekunder
Rättslig reglering beträffande avloppsvatten (02:00 – 11:20)
Längd: 9 minuter 20 sekunder
Dom i mål M 11222-16 (11:20 – 22:37)
Längd: 11 minuter 17 sekunder

2018:2 Dagvatten och avloppsvatten


I det här avsnittet pratar Björn Hellman dagvatten och avloppsvatten. En fråga som förmodligen uppkommer ganska ofta vid exploateringsprojekt är nämligen frågor om vad som definitionsmässigt enligt miljöbalken är att se som avloppsvatten. Bakgrunden är två avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 11222-16 och mål nr M 11218-16. Båda avgörandena meddelades den 20 oktober 2017.

Medverkande
Advokat & Delägare

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor