Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00:00 – 00:00:58)
Längd: 58 sekunder
Kommande lagstiftning (00:00:58 – 00:03:44)
Längd: 2 minuter 46 sekunder
Omsättning 2 kap. ML (00:03:44 – 00:08:07)
Längd: 4 minuter 23 sekunder
Skatteplikt 3 kap. ML (00:08:07 – 00:21:24)
Längd: 13 minuter 17 sekunder
Beskattningsbar person 4 kap. ML (00:21:24 – 00:25:59)
Längd: 4 minuter 35 sekunder
Omsättningsland 5 kap. ML (00:25:59 – 00:32:48)
Längd: 6 minuter 49 sekunder
Fastigheter – särskilda regler (00:32:48 – 00:47:47)
Längd: 14 minuter 59 sekunder
Avdragsrätt för ingående moms (00:47:47 – 00:54:58)
Längd: 7 minuter 11 sekunder
Beskattningsunderlag och skattesatser m.m. (00:54:58 – 01:00:59)
Längd: 6 minuter 1 sekunder

I det här avsnittet tar Jan Kleerup upp aktuella momsfrågor. Kleerup går igenom kommande lagstiftning samt en hel mängd olika områden, vilka du lätt kan följa via avsnittsindelningen i programmet. Mycket av momsen idag bygger på vad som händer inom EU och påverkar oss direkt. Några frågor som framförallt är aktuella är hanteringen av moderbolag och holdingbolag. Frågorna är besvärliga och det gäller att hålla sig uppdaterad. Det är ofta stora pengar det handlar om och det är lätt att göra fel. Vid fel så drabbas man oftast direkt av ett skattetillägg på 20 % oavsett om det fanns en avsiktlighet eller oaktsamhet. Alltså oerhört viktigt att hålla sig ajour med vad som gäller i momshänseende.

Blendow Lexnova Expertnyheter - Skatterätt

Senaste videor