Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in
Inledning (00:00 – 03:37)
Längd: 3 minuter 37 sekunder
HD:s dom meddelad den 22 december 2017 i mål T 5183-16 (03:37 – 19:55)
Längd: 16 minuter 18 sekunder
HD:s dom meddelad 22 december 2017 i mål T 435-17 (19:55 – 32:07)
Längd: 12 minuter 12 sekunder
Kort sammanfattande reflektion av de två nya HD domarna (32:07 – 33:27)
Längd: 1 minuter 20 sekunder

2018:1Två nya HD-avgöranden om bevisbördans placering


I det här avsnittet tar Emilia Lundberg upp två spännande och nya HD-avgöranden om bevisbördans placering. Lagstiftaren har bara i några få fall hjälpt till genom att tillhandahålla regler om bevisbörda och beviskrav i lag. Istället får man luta sig mot praxis och doktrin. För en sakförare blir det därför avgörande att ha koll på rättsutvecklingen. Gör man fel bedömning när det gäller bevisbördans placering så är risken stor att man felbedömer huvudmannens möjligheter till framgång och därmed går bort sig strategiskt i viktiga frågor.

Senaste videor