Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:33)
Längd: 33 sekunder
Nya regler i föräldraförsäkringen (00:33 – 03:47)
Längd: 3 minuter 14 sekunder
Nya regler i föräldraledighetslagen (03:47 – 05:06)
Längd: 1 minuter 19 sekunder
Karensavdrag istället för karensdag (05:06 – 13:57)
Längd: 8 minuter 51 sekunder
Nya regler om husligt arbete (13:57 – 17:20)
Längd: 3 minuter 23 sekunder
Nya regler i skiljemannalagen (17:20 – 21:25)
Längd: 4 minuter 5 sekunder
Förslag om skattereduktion för fackföreningsavgift (21:25 – 24:25)
Längd: 3 minuter 0 sekunder
Förslag om att inrätta Europeiska arbetsmyndigheten (24:25 – 27:37)
Längd: 3 minuter 12 sekunder
Avslutande av provanställning för gravid kvinna – diskriminering? (27:37 – 35:20)
Längd: 7 minuter 43 sekunder
Uppsägning – fingerad arbetsbrist (35:20 – 40:48)
Längd: 5 minuter 28 sekunder
Uppsägning vid arbetsbrist – omplaceringsskyldighet (40:48 – 45:21)
Längd: 4 minuter 33 sekunder

2018:11 Lagnyheter och domar samt ett förslag om inrättande av europeisk arbetsmyndighet


Iseskog går igenom följande i detta avsnitt om arbetsrätt:

Lagnyheter

• Nya regler i föräldraförsäkringen
• Nya regler i föräldraledighetslagen
• Karensavdrag istället för karensdag (påminnelse)
• Nya regler om husligt arbete
• Nya regler i skiljemannalagen

Förslag

• Förslag om att avskaffa skattereduktion för fackföreningsavgift
• Förslag om att inrätta Europeisk arbetsmyndighet

Från Arbetsdomstolen

• Avslutande av provanställning – diskriminering?
• Uppsägning vid arbetsbrist, fingerad arbetsbrist och arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor